Misiune

Misiunea noastră

Conform Actului Constitutiv și Statutului acesteia, Asociația Pacienților cu Terapie Respiratorie la Domiciliu a fost înființată cu scopul de a milita pentru un partenariat între pacienți, personalul medical și autorități pentru a îmbunătății calitatea vieții pacienților cu tulburări respiratorii ce necesită asistență specifică la domiciliu.

Scopul propus a se realiza prin obiectul de activitate al Asociaţiei privește, în principal, următoarele activități:

 • Asigurarea unor condiţii optime de tratament pentru pacienţii cu tulburări respiratorii ce se reflectă în accesul facil la centre medicale specializate cu personal calificat în acest sens și la aparatura medicală cu scop terapeutic adecvată;
 • Consilierea/sprijinirea/ajutarea/orientarea pacienţilor cu respectarea dreptului la informare;
 • Constituirea unui cadru de colaborare între membrii asociaţiei (cotizanți și simpatizanți) și instituţiile statului cu atribuţii în domeniul sănătăţii, acţionând legal şi în folosul societăţii şi al pacienților.

Obiectivele Asociatiei in vederea atingerii scopului propus sunt urmatoarele:

 • Respectarea dreptului pacientului cu tulburări respiratorii la îngrijire, demnitate, informare, alegere, confidențialitate, dreptate, organizare;
 • Stabilirea de relații cu organizații, organisme, instituții, societăți comerciale sau civile din țară, stabilind raporturi de colaborare și parteneriat cu acestea;
 • Reprezentarea bolnavilor cu tulburări respiratorii pe lângă instituțiile naționale și stabilirea de legături cu alte organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, care au scopuri similare;
 • Obținerea de informații de actualitate privind cercetarea în domeniu, tratamente, metode, diagnostice existente, precum și modalitatea în care se poate accede la acestea;
 • Difuzarea de informații în vederea sensibilizării opiniei publice, a autorităților, cu privire la problemele și dificultățile cu care se confruntă persoanele cu afecțiuni respiratorii și necesitățile acestora;
 • Schimbul de informații și de experiență în scopul îmbunătățirii situației persoanelor cu afecțiuni respiratorii tratate la domiciliu cu aparatură medicală;
 • Stabilirea de legături cu producătorii de aparatură și alte instituții specializate (Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, etc.) pentru obținerea de sprijin constând în consiliere, aparatură medicală, consumabile sau de alta natura (necesar pentru scopul propus);
 • Informarea membrilor Asociației cu privire la drepturile și facilitățile legale de care pot beneficia, pe plan social și/sau profesional;
 • Demersuri pentru a obține accesul bolnavilor la sistemul medical – spitale, clinici specializate,centre de recuperare și tratament etc.;
 • Dezvoltarea unei baze de informații despre tratarea tulburărilor respiratorii la domiciliu și integrarea în sistemul informațional național și european;
 • Constituirea unei baze de date a persoanelor cu afecțiuni respiratorii din România, a specialiștilor din domeniul penumologiei și din alte domenii medicale și a firmelor din domeniul medical care pot furniza aparatură și consumabile pentru tratamente;
 • Organizarea de activități informativ-educative (seminarii, simpozioane, cursuri etc.) în beneficiul persoanelor cu afecțiuni care necesită tratament la domiciliu în cazul tulburărilor respiratorii pentru pacienți, membrii de familie, cadrele medicale, al societății în ansamblu, în vederea colaborării și sprijinirii specialiștilor în domeniu;
 • Facilitarea accesului persoanelor cu afecțiuni la diagnostic, tratament și monitorizare corectă, cât mai urgent posibil.

Activitățile pe care Asociația le va desfășura sunt următoarele:

 • Inițierea de demersuri pentru îmbunătățirea legislației privind protecția socială și asistența medicală a persoanelor cu tulburări respiratorii ce nescesită asistenţă la domiciliu;
 • Susținerea colaborării interdisciplinare pentru promovarea unei cât mai largi palete de servicii de asistare a pacienților și familiilor acestora, pentru cresterea calității vieții și a reinserției socio-profesionale;
 • Colectarea fondurilor necesare pentru sustinerea activității Asociației – atragerea, administrarea și utilizarea, în condițiile legii, de resurse financiare și materiale;
 • Activități de promovare a Asociației;
 • Comunicarea cu presa;
 • Orice alte activități care pot duce la atingerea scopului și a obiectivelor Asociației.